Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 40 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC Ô LƯỚI TỚI KẾT QUẢ TÍNH TOÁN THỦY LỰC DÒNG CHẢY LŨ Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Hiền, Lê Thanh Hùng
 
S. 45 (2018) ẢNH HƯỞNG CỦA TRO TRẤU ĐẾN CƯỜNG ĐỘ, TÍNH CHỐNG THẤMCỦA BÊ TÔNG THỦY CÔNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn Sơn, Vũ Khắc Tam
 
S. 38 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẤT LOẠI SÉT YẾU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIA CỐ BẰNG XI MĂNG Tóm tắt   PDF
Vũ Ngọc Bình
 
S. 41 (2017) ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM TRONG VIỆC NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÔ PHỎNG NGẬP LỤT LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Cương, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Hiệp
 
S. 43 (2018) ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM ĐA THỜI GIAN VÀ HỆ CHUYÊN GIA ĐỂ TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH THEO DÕI BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH LỚP THỰC PHỦ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Vỹ
 
S. 43 (2018) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GOOGLE EARTH ENGINE TRONG NGHIÊN CỨU LŨ LỤT TẠI ĐỒNG THÁP, HẠ LƯU SÔNG MÊ CÔNG Tóm tắt   PDF
Vũ Hữu Long, Nguyễn Vũ Giang, Phạm Việt Hòa, Nguyễn Thanh Hùng
 
S. 40 (2017) ỨNG DỤNG GIS VÀ MÔ HÌNH THỦY VĂN THỦY LỰC MIKE TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT VÙNG HẠ DU HỒ CHỨA PLEIPAI KẾT HỢP ĐẬP DÂNG IALỐP TỈNH GIA LAI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phú Quỳnh
 
S. 39 (2017) ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY LOGISTIC DỰ BÁO ỐNG BỂ TRÊN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NƯỚC Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Minh Lành, Phạm Hà Hải, Vũ Thị Vân Anh, Trương Thị Thu Hằng, Nguyễn Quang Trường, Lê Đình Hồng
 
S. 47 (2018) ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE BASIN TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN HIỆN TẠI, 2030, 2050 TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vũ Việt, Phạm Thị Hoài, Trần Thị Nhung
 
S. 41 (2017) BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH HỒ CHỨA TRONG ĐIỀU KIỆN MƯA, LŨ LỚN CỰC ĐOAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Nam, Lê Văn Nghị, Bùi Thị Ngân, Hoàng Đức Vinh
 
S. 45 (2018) BÀN VỀ NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG KHỚP NỐI POLIME QUA MỘT SỐ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI GẦN ĐÂY VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Dũng
 
S. 45 (2018) BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG NỨT ĐÊ KHI KẾT HỢP GIAO THÔNG VÀ HƯỚNG XỬ LÝ Tóm tắt   PDF
Phùng Vĩnh An
 
S. 39 (2017) CÔNG NGHỆ CẤP NƯỚC NUÔI TÔM THẺ TRÊN CÁT Tóm tắt   PDF
Hà Văn Thái, Phạm Văn Đông, Ngô Thị Phương Nhung
 
S. 44 (2018) CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG XÂY DỰNG ĐẬP Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phan Đình Vân
 
S. 44 (2018) CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI KHU VỰC TƯ NHÂN THAM GIA ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Tóm tắt   PDF
Trần Văn Đạt, Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Quý Phú
 
S. 40 (2017) CHẾ ĐỘ THỦY THẠCH ĐỘNG LỰC KHU VỰC CỬA SÔNG, VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Chương, Trần Bá Hoằng
 
S. 40 (2017) CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA GIẢI PHÁP KÈ MỎ HÀN CỌC ỨNG DỤNG ĐỂ CHỈNH TRỊ SÔNG TIỀN VÀ SÔNG HẬU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nghĩa Hùng
 
S. 46 (2018) CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN HỆ SỐ TRUYỀN SÓNG QUA ĐÊ NGẦM CỌC PHỨC HỢP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Tiến, Trịnh Công Dân, Thiều Quang Tuấn, Tô Văn Thanh
 
S. 40 (2017) DỰ TÍNH SỨC KHÁNG CẮT KHÔNG THOÁT NƯỚC CỦA ĐẤT DÍNH ĐƯỢC GIA TẢI TRƯỚC KẾT HỢP THOÁT NƯỚC THẲNG ĐỨNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Hữu Thái, Đặng Thị Hải Vân
 
S. 39 (2017) DIỄN BIẾN XÓI LỞ BỜ, SUY THOÁI RỪNG NGẬP MẶN VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHO DẢI VEN BIỂN HẠ DU ĐỒNG BẰNG SÔNG MEKONG Tóm tắt   PDF
Trần Bá Hoằng, Lê Thị Phương Thanh
 
S. 44 (2018) GIÁ NƯỚC VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG NƯỚC KHI THU HÚT KHU VỰC TƯ NHÂN THAM GIA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH TẬP TRUNG NÔNG THÔN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Thị Thanh Trang
 
S. 47 (2018) GIÁ NƯỚC VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG NƯỚC KHI THU HÚT KHU VỰC TƯ NHÂN THAM GIA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH TẬP TRUNG NÔNG THÔN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Dũng
 
S. 38 (2017) GIẢI PHÁP BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC HỆ THỐNG THỦY LỢI THÁC HUỐNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Văn Tỉnh
 
S. 42 (2018) GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI QUY MÔ NHỎ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Hạnh Chi, Ứng Thị Thúy Hà
 
S. 44 (2018) GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NGUỒN NƯỚC MẶT, NƯỚC NGẦM PHỤC VỤ TƯỚI NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐẤT BÃI SÔNG HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Trường
 
1 - 25 trong số 149 mục 1 2 3 4 5 6 > >>