Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 225, S. 02

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN TỪ BẤT ĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ

Lê Anh Tuấn

Tóm tắt


Bất đẳng thức tích phân là một phần trong nội dung bất đẳng thức. Đây là một nội dung khó. Nó thu hút được nhiều nhà toán học quan tâm, nghiên cứu và phát triển. Bất đẳng thức tích phân được sử dụng nhiều trong các bài toán tối ưu, giải tích, phương trình vi phân, phương trình tích phân… Trong bài báo này, bằng việc sử dụng tính chất bảo tồn thứ tự của giới hạn, chúng tôi mô tả việc xây dựng một số bất đẳng thức tích phân từ một số bất đẳng thức đại số đã biết.