S. 46 (2013)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Miền ý niệm sông nước trong tri nhận của người Nam Bộ Tóm tắt PDF
Trịnh Sâm 5
So sánh đối chiếu hiện tượng danh hóa động từ trong tiếng Việt và tiếng Anh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Loan 13
Tinh thần dân tộc và ý thức quốc gia Đại Việt qua một số thành tựu học thuật và nghệ thuật thời Lê sơ (1428-1504) Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Thanh 23
Ý chí Việt Nam: từ truyền thống đến hiện đại Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Hương 30
Giải pháp Bảo Đại của Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 1945-1954 Tóm tắt PDF
Ngô Chơn Tuệ, Phan Văn Hoàng 40
Trần Quý Cáp (1870 – 1908) - một nhân cách của thời đại Tóm tắt PDF
Võ Xuân Đàn 51
Trời Phật, thánh thần – niềm tin tâm linh trong văn học trung đại Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thu Yến, Nguyễn Hữu Nghĩa 56
Thực chất vẻ đẹp hình tượng vương miện và tư tưởng hồi truyện mở đầu tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử Tóm tắt PDF
Lê Thời Tân 68
Chất trào phúng trong thơ Nguyễn Khuyến và Tú Xương Tóm tắt PDF
Ngô Thị Kiều Oanh 76
Hình ảnh “trăng” trong thơ thiền Lý Trần Việt Nam và thơ Đường Trung Quốc Tóm tắt PDF
Guan HongWei 83
Mĩ - Cambodia - Trung Quốc và những tác động từ mối quan hệ này Tóm tắt PDF
Trần Xuân Hiệp 92
Chính sách an ninh năng lượng Trung Quốc đầu thế kỉ XXI và vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Đông Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Mẫn 100
Nhận thức của giới trẻ về tiếp biến văn hóa trong bối cảnh phát triển du lịch quốc tế hiện nay Tóm tắt PDF
Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Tâm 110
Thực trạng và định hướng khai thác các di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Thừa Thiên - Huế phục vụ phát triển du lịch Tóm tắt PDF
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Phạm Xuân Hậu 123
Thực trạng trẻ có rối loạn giảm chú ý tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Lê Thị Minh Hà 130
Corporate governance and stock prices Tóm tắt PDF
Luu Thi Bich Ngoc, Luu Trong Tuan, Luu Hoang Mai 144
Một số biện pháp để chuẩn hóa bảng chữ cái tiếng Việt Tóm tắt PDF
Lê Vinh Quốc 153
Báo Phụ nữ tân văn: những việc làm và tư tưởng mới Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thanh Hương 160
Nội dung sử thi “Giông săn trâu rừng” Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng 168
Phẩm chất nghệ sĩ của người Tây Nguyên trong văn học viết về Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Đặng Văn Vũ 174
Quá trình hình thành và phát triển ngôn ngữ kí hiệu Tóm tắt PDF
Cao Thị xuân Mỹ 181
Phù Nam - nơi gặp gỡ và giao lưu văn hóa Tóm tắt PDF
Dương Tô Quốc Thái 186
Tin hoạt động Khoa học Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 195


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100