Tạp chí Khoa học, S. 46 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quá trình hình thành và phát triển ngôn ngữ kí hiệu

Cao Thị xuân Mỹ

Tóm tắt


Ngôn ngữ kí hiệu (NNKH) là công cụ giao tiếp đặc thù của người khiếm thính. Nó có từ bao giờ và đã trải qua quá trình phát triển như thế nào? Bài viết đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100