Tạp chí Khoa học, S. 46 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nội dung sử thi “Giông săn trâu rừng”

Nguyễn Tiến Dũng

Tóm tắt


Giông săn trâu rừng (GSTR) (Giông lua pơnăh mĭm jŭ krŭ yang) là một trong các tác phẩm thuộc bộ sử thi liên hoàn của người Bahnar về người anh hùng Dăm Giông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sử thi kể về kì tích của Giông trong việc săn trâu rừng krŭ yang - một con trâu thần tuyệt đẹp. GSTR là bài ca bất diệt về truyền thống chiến đấu, lao động và đời sống tinh thần phong phú của người Bahnar ở Tây Nguyên.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100