Tạp chí Khoa học, S. 46 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mĩ - Cambodia - Trung Quốc và những tác động từ mối quan hệ này

Trần Xuân Hiệp

Tóm tắt


 

Những toan tính cùng chiến lược lâu dài của Trung Quốc và Mĩ trong quan hệ với Cambodia không chỉ tác động sâu sắc đến chính sách đối ngoại của chính quyền Phnom Penh mà còn ảnh hưởng đa chiều đến quan hệ quốc tế trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Bài viết nhằm làm rõ hơn vị trí chiến lược của Cambodia trong mối quan hệ với Mĩ và Trung Quốc, đồng thời góp phần tìm hiểu thêm những toan tính khó lường của các cường quốc tại khu vực này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100