Tạp chí Khoa học, S. 46 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực chất vẻ đẹp hình tượng vương miện và tư tưởng hồi truyện mở đầu tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử

Lê Thời Tân

Tóm tắt


Theo chúng tôi, nhân vật Vương Miện trong Nho lâm ngoại sử không phải là “trốn cõi tục” mà là chỉ muốn “tránh thế quyền”. Câu chuyện Vương Miện là chuyện lánh trốn chính quyền chứ không phải là chuyện ẩn dật truyền thống. Hồi truyện mở đầu tiểu thuyết  không phải là bài ca nhiệt thành đời sống ẩn dật mà là tiếng than dài cho mối quan hệ giữa chính quyền và trí thức – những kẻ thường vẫn được xem là tự giác hơn dân chúng trong ý thức về số phận mình trong cơn dâu bể thay triều đổi đại. Đó là một nét mới trong tư tưởng của nhà văn bộc lộ ngay từ hồi truyện mở đầu cuốn tiểu thuyết.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100