T. 4, S. 1 (2019)

Mục lục

Bài viết

Mối quan hệ giữa chất lượng giao dịch, chất lượng mối quan hệ và lòng trung thành của khách hàng mua sắm trực tuyến Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thảo Nguyên 3-16
Tác động của áp lực xã hội đến hiệu quả môi trường, nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Thuận Tóm tắt PDF
Bạch Ngọc Hoàng Ánh, Lê Khắc Huy, Nguyễn Thị Như Yến, Phạm Đình Trung 17-26
Nhu cầu, thói quen sử dụng và nhận biết thương hiệu các sản phảm công nghệ của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Huỳnh Công Du, Trần Danh Nhân, Lê Sinh Khiêm, Nguyễn Phương Lan 27-36
Nhận thức của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh về thực phẩm sạch Tóm tắt PDF
Đặng Lê Hoa, Phạm Thị Thuyền, Hồ Thanh Tâm 37-48
Văn hóa và một số yếu tố tác động đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội vùng Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tuấn 49-56
Đánh giá năng lực kinh doanh của nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Hoàng La Phương Hiền 57-66
Phân tích vai trò trung gian/đa trung gian trong mô hình đa biến - Lý thuyết và tình huống minh hoạ: Hành vi trì hoãn của nhân viên trong công việc Tóm tắt PDF
Bạch Ngọc Hoàng Ánh, Cao Quốc Việt 67-76
Tăng cường năng lực sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II) Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Hoa Liên 77-83
Chiến lược phát triển nhân lực tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2018 - 2025 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoàng Nguyên 84-94
Đánh giá hiệu quả kỹ thuật nuôi cá nước ngọt ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định bằng phương pháp bao dữ liệu (DEA) Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Phúc 95-101
Tư tưởng Hồ Chí Minh qua bản yêu sách gửi đến hội nghị Versailles và Việt Nam Yêu cầu ca Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Phi 102-106