Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, T. 7, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG IBA (INDOLE-3 BUTYRIC ACID) ĐẾN HIỆU QUẢ GIÂM CÀNH MỘT SỐ GIỐNG HOA HỒNG TẠI ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH

Nguyễn Thị Hương Bình

Tóm tắt


Với mục đích xây dựng vườn hoa hồng phục vụ học tập, nghiên cứu và làm đẹp cảnh quan cho trường Đại học Quảng Bình. Kết quả của đề tài làm cơ sở cho việc phục hồi, phát triển và đa dạng hóa các giống hoa hồng ở thành phố Đồng Hới. Nghiên cứu này để xác định nồng độ IBA thích hợp cho việc nhân giống hoa hồng bằng phương pháp giâm cành. Thí nghiệm được thực hiện với 5 giống trong đó có 3 giống hồng ngoại nhập từ Đà Lạt và 2 giống địa phương. IBA được sử dụng với 2 công thức tương ứng với nồng độ 500 ppm và 1000 ppm. Kết quả thí nghiệm cho thấy hình thức giâm cành có xử lý IBA cho hiệu quả nhân giống cao hơn nhiều so với giâm cành thông thường. Ở nồng độ 1000ppm cho kết quả giâm cành tốt nhất. Hồng đỏ Pháp, Hồng Vàng, Hồng Phấn và Hồng đỏ leo nên sử dụng ở nồng độ IBA 1000 ppm. Hồng Hường có thể sử dụng IBA ở cả 2 nồng độ 500 ppm và 1000 ppm.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683