Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 34, S. 5 (2018) AN INTRODUCTION TO FUNCTIONAL GRAMMAR (Third Edition) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thụy Phương Lan
 
T. 34, S. 5 (2018) ‘FRESH OFF THE BOAT’ VÀ THIỂU SỐ GƯƠNG MẪU: MỘT NGHIÊN CỨU DIỄN NGÔN THEO FOUCAULT Tóm tắt   PDF
Trương Minh Hằng, Phùng Hà Thanh
 
T. 34, S. 1 (2018) “CHÓ” TRONG NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA TRUNG - VIÊT Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Hàm
 
T. 33, S. 1 (2017) “KHÔNG GẬY, KHÔNG KẸO” (XÂY DỰNG THÓI QUEN HỌC TẬP VỚI ĐỘNG LỰC NỘI SINH GIVE) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Ngọc Toàn
 
T. 35, S. 1 (2019) “NẾU MẸ TÔI CÒN SỐNG, TÔI VÀ ANH SẼ RA TÒA”: MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP VỀ LỜI TỪ CHỐI CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Du
 
T. 35, S. 3 (2019) “TRUYỀN CẢM HỨNG VÀ THÀNH CÔNG CHO MỌI HỌC SINH”: GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM NHẬN THỨC NHƯ THẾ NÀO VỀ VAI TRÒ CỦA HỌ VÀ HỌ THUỘC KIỂU PHONG CÁCH GIÁO VIÊN NÀO TRONG KỈ NGUYÊN CÔNG NGHIỆP 4.0? Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Vân
 
T. 34, S. 2 (2018) ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN CHIẾN LƯỢC HỌC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TRONG MÔN VIẾT Tóm tắt   PDF
Dương Thu Mai
 
T. 34, S. 2 (2018) ÁP DỤNG ĐƯỜNG HƯỚNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỂ THÚC ĐẨY VIỆC SỬ DỤNG KỸ NĂNG TƯ DUY BẬC CAO VÀ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Tâm
 
T. 34, S. 3 (2018) Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI DẠY VÀ NGƯỜI HỌC VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG 1A + 1B, 2A + 2B TẠI KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Bích Thủy
 
T. 34, S. 6 (2018) Ý NGHĨA ẨN DỤ CỦA TÙNG, TRÚC, MAI TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Hàm, Lê Thị Kim Dung
 
T. 33, S. 6 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐỘNG NÃO ĐẾN MỨC ĐỘ ĐỌC HIỂU CỦA NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ngọc Yến
 
T. 34, S. 1 (2018) ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA NHÂN TỐ CẢM XÚC ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Tóm tắt   PDF
Trần Thị Kim Loan
 
T. 35, S. 6 (2019) ẨN DỤ Ý NIỆM SỬ DỤNG TỪ NGỮ TIẾNG ANH NGÀNH HÀNG HẢI Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Nhàn
 
T. 33, S. 6 (2017) ẨN DỤ THI CA TÌNH YÊU TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Phan Văn Hòa, Hồ Trịnh Quỳnh Thư
 
T. 35, S. 4 (2019) ỨNG DỤNG CÁC KỸ THUẬT TỪ NGUYÊN HỌC-TRỰC QUAN HÓA TRONG GIẢNG DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH TÀI CHÍNH QUA KINH NGHIỆM TRIỀU TIÊN Tóm tắt   PDF
Chung Sim Ri, Chol Su Kang
 
T. 35, S. 1 (2019) ỨNG DỤNG CÔNG CỤ SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀO HỆ THỐNG HÓA CÁC YẾU TỐ TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐỀ CHO HỌC VIÊN VĂN BẰNG HAI Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Thư
 
T. 34, S. 2 (2018) BA CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP THÍ ĐIỂM DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: CĂN CỨ THIẾT KẾ, CÁCH THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Vân
 
T. 33, S. 2 (2017) BÀI THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH NĂM 2016: MỘT THÁCH THỨC ĐỐI VỚI MỤC TIÊU GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Vân
 
T. 35, S. 2 (2019) BÀN VỀ PHƯƠNG THỨC PHỦ ĐỊNH DỤNG HỌC TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Cầm Tú Tài
 
T. 34, S. 4 (2018) BÁNH TRÔI NƯỚC” VÀ BA BẢN DỊCH TIẾNG ANH: SO SÁNH THEO LÍ THUYẾT CHỨC NĂNG HỆ THỐNG Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Vân
 
T. 33, S. 5 (2017) BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ YÊU CẦU QUAN TÂM TỚI KINH NGHIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG GIẢNG DẠY CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BỒI DƯỠNG Tóm tắt   PDF
Trần Thị Tuyết, Lê Thị Huyền Trang
 
T. 34, S. 3 (2018) BIẾN ĐỔI NHẬN THỨC VỀ ĐẠO HIẾU: NGHIÊN CỨU SO SÁNH GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC Tóm tắt   PDF
Cao Thị Hải Bắc
 
T. 33, S. 1 (2017) BIỂU HIỆN MỨC ĐỘ THÍCH ỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG HỌC MÔN ĐỌC HIỂU TIẾNG NƯỚC NGOÀI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Lan
 
T. 34, S. 1 (2018) BIỂU THỨC SO SÁNH KHÔNG NGANG BẰNG TRONG TIẾNG HÁN (ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Anh, Lê Xuân Thại
 
T. 35, S. 1 (2019) BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI: TÌM HIỂU KHÁI NIỆM NỀN TẢNG Tóm tắt   PDF
Raqib Chowdhury
 
1 - 25 trong số 245 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>