Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dánh giá hiện trạng và dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

Lương Thị Mai Ly, Phạm Minh Chinh

Tóm tắt


File đính kèm

Toàn văn: PDF